THIS BOOK IS NO LONGER AVAILABLE :

Ryûichi Kaneko, Ivan Vartanian, Les livres de photographie japonais des années 1960 et 1970

Book condition : N/A

Book details : Seuil, 24 x 31 cm, 240 pages

French edition

Hiroshi Hamaya / Shuntarō Tanikawa / Yasuhiro Ishimoto / Graphic Shudan / Eikoh Hosoe / Ken Domon / Ichirō Kojima / Yōichi Midorikawa / Yasuhiro Yoshioka / Yasuzō Nojima / Fumiaki Kuwabara / Kikuji Kawada / Shōmei Tōmatsu / Kishin Shinoyama / Nobuyoshi Araki / Daidō Moriyama / Ikko Narahara / Takuma Nakahira / Kenji Kanesaka /Katsumi Watanabe / Kenji Ishiguro / Tetsuya Ichimura / Yasushi Sugino / Ihei Kimura / Yutaka Takanashi / Hajime Sawatari / Teikō Shiotani / Kineo Kuwabara / Kiyoshi Suzuki / Hiromi Tsuchida / Hitoshi Tsukiji / Shigeo Gochō / Miyako Ishiuchi / Issei Suda / Jun Morinaga / Keizō Kitajima / Kanendo Watanabe / Masahisa Fukase

Where ? Paris

posted : Sunday, January 16th, 2011